Tro* og hvordan den kan oppnås

Jeg er her, Jesus 

Jeg kom i kveld for å fortelle deg at du er nærmere Riket enn du har vært på lang tid. Hvis du ber til Faderen med mer oppriktighet, vil du snart se innstrømningen av den Guddommelige Kjærlighet. Denne vil gjøre deg fri, virkelig, og skikket til å glede deg over den nære samhørigheten med Faderen som vil gjøre deg i stand til å glemme alle dine bekymringer og skuffelser, og se de store Sannheter med dine sjelspersepsjoner som jeg og mine tilhengere streber etter å lære deg. 

Jeg vet at det til tider kan synes vanskelig å fatte den fulle meningen med tro til Faderen og Hans Kjærlighet. Men hvis du med fullt alvor vil søke etter Hans Kjærlighet, vil du finne at det vil komme til deg en slik tro på Hans Vidunderlige Kjærlighet, og nærheten i Hans Tilstedeværelse, at du vil bli fri fra all tvil. 

Du har spurt meg, "hva er tro?", og jeg vil svare: Tro er det som, når besittet i dens reélle og virkelige forstand, gjør aspirasjonene og lengslene til sjelen til en virkelig, levende eksistens, og noe så sikkert og håndgripelig at ingen tvil vil oppstå vedrørende dens realitet. 

Denne troen er ikke den troen som oppstår fra den rene forstandsmessige virksomhet, men den som kommer fra åpningen av persepsjonene til sjelen, og som gjør dens besitter i stand til å se Gud i all Hans skjønnhet og Kjærlighet. Jeg mener ikke at besitteren av denne troen faktisk vil se Gud i form eller skikkelse, for Han har ikke noe slikt, men hans sjelspersepsjoner vil være i en slik tilstand at alle Attributtene til Faderen vil komme til syne så tydelig for ham at de vil være så virkelige som hva som helst annet han kan se med åndeformens øyne. Slik tro kommer kun gjennom konstant bønn, og mottakelsen av den Guddommelige Kjærlighet inn i sjelen. 

Intet menneske kan sies å ha tro som ikke har denne Guddommelige Kjærlighet. Selvfølgelig, tro er en progressiv kvalitet, eller essens, av sjelen, og øker mens besittelsen av denne Guddommelige Kjærligheten øker. Den er ikke avhengig av noe annet. Deres bønner påkaller en respons fra Faderen som bringer med seg tro. Og med denne tro kommer en kunnskap om eksistensen av denne Kjærligheten inn i deres egen sjel. 

Mange personer, vet jeg, anser denne troen for å være en ren trosoppfatning, men den er større enn trosoppfatninger, og eksisterer, i dens reélle forstand, kun i sjelen. Trosoppfatninger kan oppstå fra en overbevisning av forstanden, men tro kan aldri gjøre det. Dens plass for væren er i sjelen. Og ingen kan besitte den med mindre hans sjel er oppvekket ved innstrømningen av denne Kjærligheten. 

Så, når vi ber til Faderen om å forsterke vår tro, er det en bønn for økningen av Kjærlighet. Tro er basert på besittelsen av denne Kjærligheten. Det kan ikke være noen tro uten den fordi det er umulig for sjelen å utøve dens funksjoner når Kjærlighet er fraværende fra den. 

På et tidspunkt, mens du rykker frem i disse nedskrivningene, vil du være i en sjelstilstand hvor du forstår hva tro faktisk er, men inntil den tid vil din tro være begrenset av din besittelse av denne Kjærligheten. 

Vel, i min helbredelse av de syke og de blinde og de andre på jorden som trengte en kur, da jeg sa: "Som troen din er, slik vil det bli med deg," mente jeg at de må tro at Faderen hadde kraft til å bringe i stand kuren. Jeg mente ikke at hvis deres forstand kun hadde en trosoppfatning om at jeg kanskje kunne kurere dem, at de ville bli kurert. Trosoppfatninger var ikke tilstrekkelige i seg selv; tro var påkrevd. 
 

Tro er ikke en ting som kan oppnås ved ren utøvelse av forstanden, men må bli søkt etter med sjelspersepsjonene. Og, når oppnådd, vil den bli nytet av sjelspersepsjonene. 

Jeg er med deg i all min kjærlighet og kraft. Jeg elsker deg, som jeg fortalte deg, og ønsker at du skal bli fri og lykkelig slik at du kan gjøre mitt arbeid.

Med all min kjærlighet og velsignelser, vil jeg si god natt. 
 
 

Din bror og venn, 
Jesus 

* "tro" betyr i denne sammenhengen den dypere vissheten som det engelske begrepet "faith" bærer med seg. "Trosoppfatninger" er oversatt fra "beliefs", og er den mer forstandsmessige, intellektuelle typen tro som har et svakere sjelelig fundament. -red.