GebedOnze Vader die in de hemel zijt, wij erkennen Uw Goddelijkheid, Uw Liefde en Uw Genade.

Wij zijn Uw kinderen. Niet de zondig, onderdanige of verderfelijke schepselen die onze oude leraren ons hebben doen geloven. Wij zijn de verhevene van Uw schepping en de meest wonderbaarlijke van Uw werk en wij vragen U om Liefde en Tederheid van Uw grootse Ziel.

Uw Wil geschiedde dat wij één worden met U, Vader. Dat wij deelnemen in Uw Liefde, die U ons hebt gegeven uit genade en verlangen dat wij in waarheid Uw kinderen worden. Door middel van Uw Liefde – niet door een offer of de dood van één van Uw kinderen, die de wereld als Uw gelijke en een deel van Uw Goddelijkheid aanbidt.

Wij bidden U dus, Vader, dat U onze zielen wil openen voor het binnenstromen van Uw Liefde. Dat de Heilige Geest Uw Liefde mag brengen in een hoeveelheid dat onze ziel uiteindelijk mag veranderen in Uw Wezen.

Zodat wij een geloof ontvangen, Vader. Een geloof zodat wij inderdaad zullen weten dat U onze Vader bent. Diegene die ons alles schenkt wat goed en perfect is en dat enkel wij diegene zijn die er ons van weerhouden Uw Goddelijke Liefde te ontvangen die het verschil maakt tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid.

Laat ons nooit ophouden te geloven dat Uw Liefde er voor iedereen van ons is en dat wanneer wij tot U komen in geloof, eerlijkheid en verlangen Uw Liefde nooit van ons zal weerhouden worden.

Houd ons in de schaduw van Uw Liefde, elk uur en elk moment van ons leven. Help ons alle vleselijke verleidingen en de invloed van de krachten van het slechte te weerstaan, die ons constant omringen en onze gedachten proberen weg te houden van Uw Goddelijke Liefde, door ze bezig te houden met de verleidingen van het aardse.

Wij danken U voor Uw Goddelijke Liefde, Vader, en het voorrecht het te mogen ontvangen. Wij geloven in U onze Vader. Onze Vader die ons toelacht tijdens onze momenten van zwakheid en die altijd klaar staat om ons te helpen en om ons in Zijn Goddelijke Liefde op te nemen.

Wij bidden U dus, Vader, in al onze eerlijkheid en verlangens vanuit onze ziel, gelovend in Uw Goddelijke Liefde en wij geven U alle glorie, eer en liefde die onze beperkte ziel U kan geven.