Modlitba o Boží LáskuOtče náš, jenž jsi v nebesích, jsme si vědomi, že Ty jsi naprosto svatý, milující a milosrdný a že my jsme Tvé děti, a nikoli servilní, hříšná a zvrácená stvoření, jak nás naši falešní učitelé učili. Věříme, že jsme tím nejlepším a nejúžasnějším z Tvé tvorby a předmětem lásky a nejněžnější péče Tvé velké duše.

Věříme, že Tvá vůle je, abychom byli s Tebou zajedno a podíleli se na Tvé velké lásce, kterou jsi nás obdařil jako výsledek  Tvého milosrdenství a touhy, a abychom se opravdu stali Tvými dětmi, a to skrze lásku a nikoli prostřednictvím obětování a smrti jednoho z Tvých stvoření.  

Modlíme se za to, aby naše duše byly otevřeny k přílivu Tvé lásky a aby pak Tvůj Duch Svatý mohl přivést do našich duší Tvou lásku ve velké hojnosti. Touto láskou budou naše duše transformovány do samotné Tvé podstaty. Prosíme také o víru – takovou víru jaká způsobí, že si uvědomíme, že jsme opravdu Tvé děti, zajedno s Tebou v podstatě a nikoli pouze v Tvém obraze.

Mějme takovou víru, jaká nás přivede k uvědomění, že Ty jsi náš Otec a poskytovatel každého dobrého a dokonalého

daru a že pouze my sami můžeme zabránit tomu, aby nás Tvá láska proměňovala ze smrtelníků na nesmrtelné.

Ať si nikdy nepřestaneme uvědomovat, že Tvá láska čeká na každého z nás, a že když k Tobě přistoupíme ve víře a seriózním přístupu, Tvá láska nám nikdy nebude odmítnuta.

Udržuj nás ve stínu Tvé lásky každou hodinu a okamžik našeho života a pomoz nám překonat všechna pokušení fyzického těla a vlivy mocí zla, které nás neustále obklopují a usilují o to, aby se naše myšlenky odvrátily od Tebe a byly vedeny k lákadlům tohoto světa.

Děkujeme Ti za Tvou lásku a privilegium jejího příjmu, a věříme, že jsi náš Otec – milující otec, který se na nás usmívá v naší slabosti a je vždy připraven nám pomoci a vzít nás do náručí lásky.

Modlíme se za toto s veškerou vážností a s touhou našich duší a důvěrou ve Tvou lásku, a vzdáváme Ti takovou čest, slávu a lásku, jaké jsou naše omezené duše schopny dát. Amen