Kristus kan være i deg, hva det betyr

Jeg er her, Jesus 

I kveld ønsker jeg å skrive til deg med referanse til den veien hvori, som presten råder, "Kristus kan være i deg".

Jeg vet at det nesten er universlelt blant prestene til de ortodokse kirkene å forkynne sine tilhørere at veien til frelse er å få Kristus i dem, og dermed vil de bli i stand til å komme inn i forening med Faderen, og vil slutte å forbli utsatt for effektene av synd og ondskap. Vel, denne læren er det virkelige fundamentet til frelse for de Guddommelige Himlene, forutsatt at det er forstått av prestene og menneskene hva den virkelige meningen med "Kristus i deg" er. Med mindre denne meningen er forstått, vil ikke det faktum at presten eller mennesker kanskje tror at de har Kristus i seg føre til de resultatene som de kanskje antar eller ønsker.

Mange, og jeg kan si de fleste av disse erklærte Kristne har ideér og om hva dette uttrykket betyr, i aktiverte termer, som ikke er i samsvar med den virkelige meningen til denne tilstanden av sjelen. De tror at alt som er nødvendig er å tro på Jesus som deres frelser ved hans offer og død, og at de ved å tro dette har Kristus i seg, og at ingenting annet er påkrevd. De har ingen forestilling om forskjellen på mennesket Jesus, og Kristus som Sannhetens Ånd, eller mer korrekt, Ånden som manifesterer eksistensen av den Guddommelige Kjærligheten i sjelen.

Kristus er ikke et menneske i betydningen at han er Jesus, sønnen til Faderen, men Kristus er den delen av Jesus, eller heller Kvaliteten, som kom inn i ham etter at han fult ut mottok den Guddommelige Kjærligheten inn i hans sjel, og ble forvandlet inn i den faktiske Essensen til Faderen i Hans Kjærlighet. Dermed er Kristus ikke et menneske, men manifestasjonen av denne Kjærligheten slik den er skjenket Jesus, og gjort til del av hans faktiske ekesitens. Og når mennesker bruker uttrykket, "å ha Kristus i deg", hvis de korrekt kunne forstå at den sanne betydningen av det samme, ville de vite at det (uttrykket) bare betyr at den Guddommelige Kjærligheten til Faderen er i deres sjeler. 

Den ukritiske bruken av ordene "Jesus" og "Kristus" er opphavet til mye misforståelse blant disse Kristne i forhold til et antall av uttrykkene i Bibelen.

Jesus ble Kristus bare fordi han var den første til å motta denne Guddommelige Kjærligheten inn i hans sjel, og til å manifestere Dens eksistens. Og dette Kristus Prinsippet er et som alle mennesker kan besitte, med det resultatet at de vil bli ett med Faderen i Hans substans av Kjærlighet og Udødelighet.

Det ville være umulig for Jesus, mennesket, å komme inn i eller å bli en del av et menneske; og det ville være like umulig for Kristus, som mennesket Jesus - selv om han var perfekt og fri fra synd - å bli en del av noen.

Nei, meningen med å ha Kristus i deg er å ha denne Kjærligheten til Faderen i din sjel, som bare kan oppnås gjennom virksomheten til den Hellige Ånd som Faderens instrument i å bringe denne Kjærligheten inn i sjelen.

For mange som hører prestens formaninger i denne sammenheng, er uttrykket kun et mysterie som de aksepterer rent intellektuelt, og de føler ved slikt bifall at de har besittelsen av denne Kristus - mens et slikt mysterie er deres eneste bevis for Sannheten om Faderens Kjærlighet.
 

Good natt, 
Din venn og bror, 
Jesus