Nødvendighet av tro og bønn

Jeg er her, Jesus 

Jeg var med deg i kveld og hørte prekenen, men det var ikke mye av det som ble sagt som var veldig vesentlig for våre Sannheter, og jeg har ingen kommentarer til prekenen. Luther var også der og var noe skuffet, for han forventet at presten heller skulle si noen ting som kanskje kunne være nyttige for sjelene til hans lyttere. Han vil skrive til deg veldig snart, og han er veldig ivrig etter å gjøre det. 

Husk at jeg elsker deg med en veldig stor kjærlighet, og du er min utvalgte til å gjøre dette arbeidet - og ikke til noe annet menneske har en slik mulighet og privilegium noen gang blitt gitt, og du må ikke bli mislykket. Så mye er avhengig av at verden får Sannhetene i denne tid, for menneskers sjeler lengter etter Sannheten og er mer mottakelige for å motta denne enn noen annen gang i historien til menneskeheten. 

Så, tro på min kjærlighet og bekymring, og tillat deg selv å komme i nær kontakt med meg. Jeg vil be med deg i kveld, og du vil se noe respons på mine bønner. Når du ber i kveld, tro at hva du ber om vil komme, og du vil ikke bli skuffet.

Vel, som jeg fortalte deg når jeg leverte den bønnen til deg (se under), hvis du sender den bønnen med all oppriktighet og lengsel i sjelen din, vil den bli svart. Og når svaret kommer, vil disse materielle tingene også komme; for når du mottar det som bønnen spør etter, vil du så være i besittelse av Guds Rike, og disse andre tingene vil bli lagt til deg. Gud vet hva du trenger og er alltid klart til å skjenke deg disse nødvendige tingene; og når du blir Hans sanne barn, vil Han ikke neglisjere å gi deg disse andre tingene. Han er mer omtenksom og omhyggelig med Sine barn enn noen jordisk far, og Hans engler er alltid klare til å utføre Hans Anmodning. 

Så ha tro og be, og i bønnen vil du forstå den vidunderlige responsen som vil komme til deg. 

Jeg vil ikke skrive mer i kveld, men vil igjen vektlegge overfor deg nødvendigheten av tro og bønn; og du må ikke glemme at vi engler av Faderen er med deg og prøver å hjelpe deg. 

God kveld. Med all min kjærlighet og velsignelser, jeg er 
 
 
Din bror og venn, Jesus