Jeg er her, Jesus

Jeg vil bare si et ord til fordel for deg og din venn (Dr. Leslie Stone), og det er at jeg har hørt på deres samtale i kveld, og finner at den er i samsvar med sannheten; og Åndens innflytelse er med dere begge. Fortsett i din tankebane og i bønn til Faderen, og også i at du gjør kjent til andre, når enn muligheten byr seg, viktigheten av å søke etter og motta den Guddommelige Kjærlighet. Som din venn sa, den eneste bønnen som er nødvendig er bønnen for innstrømningen av denne Kjærligheten; alle andre former, eller virkelig streben etter bønn er sekundært, og vil i seg selv ikke produsere denne Kjærligheten i sjelene til mennesker. La deres bønn være som følger:

 

Bønnen for den guddommelig kjærlighet

Vår Fader, Som er i himmelen, vi erkjenner at Du er fullstendig Hellig og Kjærlighetsfull og Barmhjertig, og at vi er Dine barn, og ikke de underdanige, syndige og fordervede mennesker som falske lærere ville ha oss til å tro.

Vi er de største av Dine skapelser, og de mest vidunderlige av alle Dine verk, og objektene for Din Store Sjels Kjærlighet og milde omsorg.

Din Vilje er at vi blir ett med Deg, og tar del i Din Store Kjærlighet, som Du har skjenket over oss gjennom Din Barmhjertighet og Ønske om at vi blir, i sannhet, Dine barn - gjennom Kjærlighet, og ikke gjennom offer eller døden til noen av Dine skapninger.

Vi ber om at Du vil åpne våre sjeler for innstrømningen av Din Kjærlighet, og at Din Hellige Ånd da vil komme for å bringe inn i våre sjeler denne, din Guddommelige Kjærlighet, i store mengder, inntil vår sjel vil bli transformert inn i selve essensen av Deg selv; og at det vil komme til oss en tro - en slik tro som vil få oss til å forstå at vi virkelig er Dine barn, og ett med Deg i selve substansen, og ikke kun i bilde.

La oss få slik tro at det vil få oss til å vite at Du er vår Fader, og skjenkeren av alle gode og perfekte gaver, og at bare vi, oss selv, kan hindre Din Kjærlighet i å forandre oss fra den dødelige til den udødelige.

La oss aldri slutte å forstå at Din Kjærlighet venter på hver og en av oss, og at når vi kommer til Deg i tro og oppriktig lengsel, vil Din Kjærlighet aldri bli holdt tilbake for oss.

Hold oss i skyggen av Din Kjærlighet hver time og øyeblikk av våre liv, og hjelp oss å overkomme alle fristelser av kjødet, og påvirkningen av kreftene til de onde, som så stadig omringer oss og forsøker å snu våre tanker vekk fra Deg, til lystene og fristelsene av denne verden.

Vi takker Deg for Din Kjærlighet, og privilegiet det er å motta Den, og vi tror at Du er vår Fader - den kjærlighetsfulle Fader som smiler til oss i vår svakhet, og som alltid er klar til å hjelpe oss og ta oss til Dine armer av Kjærlighet.

Vi ber dermed med fullt alvor og oppriktige lengsler i våre sjeler, og stoler på Din Kjærlighet, gir Deg all den storhet og ære og kjærlighet som våre begrensede sjeler kan gi.

Dette er den eneste bønnen mennesker trenger å be til Faderen. Det er den eneste som appellerer til Kjærligheten til Faderen (Jesus refererer selvfølgelig til intensjonen ved bønnen - ikke de spesifikke ordene -red.). Og med svaret, som sikkert vil komme, kommer all den velsignelse som mennesker kan trenge og som Faderen ser er til det gode for Hans skapninger.

Jeg er i en veldig god forbindelse med deg i kveld, og ser at Faderens Kjærlighet er med deg og at din sjel hungrer etter mer.

Så mine brødre, fortsett å be og ha tro, og til slutt vil det komme en skjenkelse av Kjærligheten som den som kom til apostlene i Pinsen.

Jeg skal ikke skrive mer nå.

Når jeg nå drar, vil jeg etterlate min kjærlighet og velsignelser og forsikring om at jeg skal be til Faderen for din lykke og kjærlighet. God natt.

Din bror og venn, 
Jesus