Grunnene gitt av Jesus til hvorfor han valgte James E. Padgett til å motta meldingene

Jeg er her, Jesus 

Vel, min kjære bror, tiden går, og nødvendigheten for åpenbarelsen er veldig tydelig. Mennesker lengter og venter på det som vil tilfredsstille de naturlige begjærlighetene til deres sjeler, og som den nåtidige religionen kalt kristendom ikke har kvalitetene til å tilfredsstille. 

Jeg er glad for at du er i en så mye bedre tilstand, og at din kjærlighet igjen er i ferd med å bli aktiv og oppvekket og fungerende for kvalitetene til din hjerne slik at en forbindelse kan bli opprettet, slik nylig forklart til deg av Johannes i hans melding (Kap.2: Lovene for Forbindelse og Kommunikasjon). Og her ønsker jeg å vektlegge overfor deg nødvendigheten og ønskeligheten av din gjennomgående forståelse av sannhetene fremsatt i den meldingen, og av å meditere over det samme og lage en personlig anvendelse av hva som er skrevet deri. 

Jeg vil veldig gjerne levere en melding som dreier seg om åndelig sannhet i kveld, men tror ikke at din tilstand er slik at den vil tillate meg å ta din hjerne i besittelse og kontrollere den i en slik grad som kvalitetene og sannhetene i min melding krever, så jeg vil ikke forsøke å skrive meldingen. Isteden vil jeg råde deg noe i forhold til den måten som du må tenke og handle for å perfeksjonere tilstanden som du må være i besittelse av for at en forbindelse kan opprettes. 

Johannes har fortalt at du må be ofte til Faderen for at Hans Kjærlighet kan trenge igjennom din sjel i større mengder. Han har også fortalt at du må tenke åndelige tanker inntil, ved slik tenkning, hjernen din kan bli, som om den var, innsprøytet med disse tanker, og derigjennom motta de kvaliteter som vil gjøre dens tilstand lik tilstandene til forstandene til åndene som kan ønske å forme en union med din hjerne og formidle sannhetene gjennom den som venter på å bli levert. Og jeg bekrefter hva Johannes har skrevet; og i tillegg vil jeg si at din bønn må være hyppigere, slik at sjelen kan bli løst fri fra en tilstand av tanker som ikke er åndelige. Du trenger ikke å vente på anledninger eller muligheter for å be formelt, men la dine lengsler for Kjærligheten stige opp til Faderen gjennom hele dagen og kvelden. En lang bønn, eller selv en formulert inn i ord, er ikke nødvendig; da det for å kunne ha lengslen, ikke er nødvendig at ord skal brukes for å gi den form. Lengslen kan være rask, som uformet tanke, og er like effektiv for Faderen å "ta i mot", om jeg så skal si. Lengselen er hurtigere enn tanken, og svaret på det samme vil komme med like stor sikkerhet og Kjærlighet som om du puttet lengselen inn i den mest eksakte form. Bønn av denne typen stiger opp til Faderen og blir hørt og besvart. 

Gjennom en lov for ditt forhold til Faderen, berører slike bønner kvalitetene til hjernen i å klargjøre den for unionen med åndelige tanker til åndene som ønsker å skrive, slik jeg har fremsatt. Dine tanker om åndelige ting, eller av sannhetene til åndeverdenen som de allerede har blitt åpenbart til deg, og spesielt de som angår Kjærligheten og Barmhjertigheten til Faderen, og til Hans Vilje i deres forbigåenhet og virksomhet, berører også kvalitetene til hjernen ved å produsere tilstanden som er så nødvendig for vår forbindelse. 

Det kan være overaskende for deg at denne tilstanden er påkrevd i hjernen til et menneske (og også i utviklingen av sjelen, som i virkeligheten produserer tilstanden) for at en forbindelse kan bli laget, slik at de åndelige Sannhetene kan bli levert - og også overaskende at du har blitt valgt ut fra alle menneskene på jorden hvori denne tilstanden og utvikling skal lages. Og det er kanskje mer overaskende å vite at det er sant. Det er visse kvaliteter i din konstitusjon, både åndelig og materielt, som gjør deg mottakelig for innflytelsen til våre krefter, og til å brukes av oss for hensikten med vår plan og arbeid. Dette gjør at en bestemmer seg for å velge deg til arbeidet på den måten jeg og de andre høye åndene har brukt deg hittil. 

Og det kan synes merkelig for deg at i løpet av alle de foregående tidsperioder, har jeg ikke funnet et menneske med kvalifikasjoner som skikker ham for arbeidet. Jeg har brukt andre tidligere, men de har mislykkes i å underlegge sitt sinn og sjel og trosoppfatninger og betenksomheter vår innvirkning og veiledning, slik du har gjort så langt. Mange mennesker har de kvalifiserte tilstander av åndelig og materiell sammensetning for å utføre våre ønsker og arbeid, men, da de alle har fri vilje, som vi ikke kan tvinge, og da omstendigheter og miljøer og utdanning og trosoppfatninger er elementer som påvirker og bestemmer muligheten for oss å finne et instrument passende for våre hensikter, har vi ikke klart å finne et medium som både har vært villig og kvalifisert til å bli brukt for vårt arbeid. Du forstår, selvfølgelig, at du ikke ble valgt ut på grunn av noen spesiell godhet eller frihet fra synd, eller fordi du var høyere elsket av Faderen, eller naturlig (og jeg mener i samsvar med ditt livs retning på grunn av noen åndelig tilstand du var i); for det var mange overlegne deg i godhet, som var mer ett med Viljen til Faderen, og hvis kjærlighet og resultatene derfra var mere perfekt enn dine. Så du vil forstå at du ikke ble valgt på grunn av noen spesielle åndelige fortjenester som du besittet. 

Som du har blitt fortalt, er alle ting i åndeverdenen, så vel som på jorden, kontrollert av uforanderlige lover; og alle åndene så vel som mennesker er underlagt disse lovene. Loven for Forbindelse og Kommunikasjon må etterkommes av åndene, uansett hvor opphøyd, og også av mennesker; og ingen ånd, som følge av besittelsen av noen angivelig kraft, kan sette til side denne loven. Men selv om ånder ikke har denne kraften, kan de likevel ha en slik kunnskap om tilstander at de kan skjelne hvilke kvaliteter i tilstanden til et menneske som er mottakelige for innvirkning og forming av åndene, slik at loven, som et resultat derfra, kan bringes inn i operasjon. Og dette vil forklare deg kort hvorfor jeg valgte deg som mitt medium og munnstykke. 

For jeg vet dette: at jeg har vært i bestrebelsen etter å innvirke og forme ditt sinn og trosoppfatninger i lang tid, slik at din sjel kan bli utviklet på en slik måte at tilstander kan formes som vil gjøre det mulig for oss å lage en forbindelse, som vil tillate vår kontroll av din hjerne å formidle disse meldinger av Sannhet. 

Du var et naturlig medium, og for alminnelige formål, var det ikke vanskelig for åndene å kontrollere og kommunisere sannheter av åndeverdenen gjennom deg, som ikke er av en slik natur som jeg og andre har kommunisert med referanse til sjelesfærene og forholdet mellom Gud og menneske i den høyere åndelige forstand. Mens du leser Johannes' melding vil du bedre forstå hva jeg har ment å forklare deg på dette tidspunktet. 

Det er en annen fase i forhold til alt dette, mer personlige for deg, og det er: at mens vi har utviklet deg i den hensikt å gjøre vårt arbeid og hjelpe oss i å fullføre vårt oppdrag, har din sjel, som deg, blitt utviklet i dens åndelige natur; og du har kommet i nærmere fellesskap med Faderen, og har i stor utstrekning deltatt i Hans Kjærlighet. Til en viss grad har du blitt forvandlet inn i Hans Essens, slik at du har blitt et veldig forskjellig vesen fra hva du var da din utvikling for vårt formål begynte. Og som et resultat, vil du utvinne alle fordelene som strømmer fra en slik opplevelse som du har hatt. 

Du er nå en av oss i utviklingen henimot Kildevellet til Faderens Kjærlighet, og har tatt på deg en del av Hans Udødelighet. Og det avhenger bare av deg selv hvor raskt din progresjon skal bli henimot en komplett forvandling, slik åndene som er innbyggere av de Guddommelige Sfærene besitter. Du trenger ikke vente inntil du kommer til åndeverdenen for å gjøre en rask progresjon, selv om det vil være vanskeligere for deg å fremrykke mens du er i kjødet, som du skjønner. Men det kan gjøres vidunderlig progresjon mens man er i kjødet, og du har blitt fortalt hemmeligheten ved denne progresjonen. 

Og videre vil jeg si at du har en nærere assosiasjon til åndene som er nærmere Faderen og mer besittet av Hans Essens og Substans enn noe menneske på jorden på dette tidspunkt. For deg kan dette synes ekstravagant og usannsynlig, men jeg deklarerer til deg at det er like sant som at jeg og mange ånder som kommer til deg og skriver er i de Guddommelige Sfærene av Guds Udødelighet. 

Vel, jeg har skrevet lenge og du er litt trett. Husk mitt råd og be ofte og alvorlig, om ikke annet bare et øyeblikk, og tilstanden vil bli din, og vi vil komme og fortsette våre åpenbarelser. 

Med min kjærlighet og velsignelser, jeg er

Din bror og venn, Jesus