Jesus er ivrig etter at menneskeheten skal slutte å tilbe ham som Gud

Jeg er her, Jesus 

Du er min kjære bror, og jeg vil fortelle deg hva jeg ønsker at du foretar deg på dette tidspunktet. Du må ikke la bekymringene for ditt forretningsliv holde deg vekk fra å gi tankene dine til Gud i tilbedelse og bønn, og fra å tro på meg og elske meg som din venn og lærer; for jeg er, og jeg ønsker at du gjør kun de tingene som vil gjøre deg mer ett med Faderen og elske meg mer. Du må prøve å la alle dine tanker snu seg mot oppdraget som jeg har valgt deg ut til å gjøre, for jeg har valgt deg og du må gjøre mitt arbeid. Akkurat som jeg er den Gud valgte ut til å gjøre Hans Arbeid mens jeg var på jorden, slik er du den som jeg nå velger til å gjøre mitt arbeid ved å gi mine meldinger om Sannhet og Kjærlighet til verden. Jeg vil snart begynne å skrive dem og du må oppbevare dem inntil en slik tid hvor du er i en stand til å kunne publisere dette, som ikke vil være lenge til. For jeg har allerede fortalt deg at midlene som vil gjøre deg i stand til å gi hele din tid til meg snart vil være under din beherskelse. 

Jeg vil ikke at du skal tro at du ikke er verdig til å gjøre dette betydelige arbeidet. Hvis du var annet, ville jeg ikke ha valgt deg. Og dette faktum alene burde være tilstrekkelig til å få deg til ikke å tvile på at du er en passende person for arbeidet. La meg fortelle deg nå at, uansett hva du kanskje tror vil skje med dine forretningsaffærer og arbeid, vil jeg passe på deg og fjerne alle hindringer slik at, som jeg sier, du snart vil bli i stand til å begynne på dine oppgaver. 

I min lære vil jeg vise at jeg kun er min Fars sønn, som du er Hans sønn, og at jeg ikke skal tilbes som Gud. Han er den eneste Gud, og menneskene som tilber meg i alle deler av verden gjør ikke det jeg ønsker. De plasserer Gud i bakgrunnen og gjør meg til deres objekt for tilbedelse, som er helt feil og som jeg er ivrig etter å få en slutt på. De må se på meg kun som en sønn av Gud og en eldre bror som har mottatt Faderens Kjærlighet og Tillitt, og som jeg er anmodet om å lære til andre. Du skal ikke la noen friste deg til å la din kjærlighet for Gud bli feilplassert av noen kjærlighet som du kanskje har for meg. Din kjærlighet for meg må ikke bli den typen som du har for Ham. Han er den eneste Gud, og du må tilbe Ham alene. Så vær forsiktig og gjør denne distinksjonen, hvis ikke vil du gjøre en høyst overordentlig feil 

Jeg er din egen kjære bror og lærer, og elsker deg med en kjærlighet som jeg har for veldig få mennesker. Hvorfor? Fordi jeg ser at du vil bli en sann tilhenger av meg og vil elske Gud som jeg elsker Ham. Men jeg vil ikke at du skal tro at du nå er i en tilstand som etterlater deg fri fra synd eller fra nødvendigheten av å appellere til Faderen med hele ditt hjerte for en innstrømning av Hans Kjærlighet. Du må få all den Kjærlighet som er mulig, og det kan kun skje gjennom bønn og tro. 

Så i dine bønner, ha tro, og tiden vil komme når du vil bli veldig nær Faderen og glede deg over Hans Kjærlighet i en grad som få har oppnådd så langt. 

(spørsmål)

Ja, det er mulig og, som jeg sier, det vil skje. Bare gjør som jeg har fortalt deg. 

Ja, jeg vil hjelpe deg med alle mine krefter og kjærlighet, og du vil lykkes. Bare prøv å tro og du vil forstå før du kommer til åndeverdenen at Gud er din Far i en grad som vil gjøre deg i stand til å leve veldig nær Ham, som jeg lever. Din tro er nå veldig stor, som jeg vet. Og uansett det faktum at du har tvil og gir opp håpet i blant, er likevel din tro der, og den vil vokse i intensitet og bli så sterk at den aldri vil bli borte igjen. 

Ja, det er mange ting i mitt liv, som skrevet i bibelen, som er sanne og mange som ikke er sanne. Jeg vil fortelle deg om disse tingene når jeg kommer for å skrive mine meldinger, og du må vente inntil da. 

Ja, det gjorde jeg, men ikke på den måten det er undervist. Å tilgi synd er bare å la den virkelig angrende føle at, akkurat så snart han ber til Gud om å viske ut hans tidligere forbrytelser og virkelig tror at Han vil gjøre dette, vil syndene som han ellers ville måtte gjøre regnskap for ikke bli holdt mot ham. Jeg kunne ikke tilgi synd selv, for jeg var ikke Gud. Men jeg kunne fortelle dem i sannhet at Gud ville tilgi deres synder hvis de angret. Senere, vil jeg fortelle deg i detalj hva virkelig tilgivelse er og hva den består av.

Når det gjelder de helbredende gjerningene som jeg utførte ved sammenslutningen av Bethsaida, er det rapportert at jeg har sagt, "Er det lettere å si, 'Ta opp din seng og gå,' enn for Gud å tilgi din synd?" Vel, dette er måten det er nedskrevet på, men det var ikke det jeg sa. Jeg sa faktisk, "Så du skal vite at menneskesønnen gjennom Kraften til Gud kan tilgi synd, sier jeg til deg, ta opp din seng og gå!" Det var kun som Guds instrument i å vise Veien til Hans Guddommelige Kjærlighet at jeg kunne få i stand tilgivelse av synd, og ikke gjennom noen egen kraft. Hvis Gud ikke tilgav, kunne ikke jeg, og heller intet annet menneske. 

Jeg vet at kirken hevder denne autoriteten, men det er ikke korrekt. Den har ingen kraft til å tilgi synd eller til å gi noen tjeneste eller overbærenhet til menneskeheten. Og kirkens påstander om denne kraften er en ren bemektigelse [usurpation] av det som [bare] Gud Alene har Kraft til å gi. 

Måtte Guds Velsignelse og min [velsignelse] hvile ved deg i kveld. 

Jesus